Onderzoeksrapporten van PDF naar mini-website

We hebben Rekenkamer Metropool Amsterdam mogen helpen bij het uitwerken van interactieve onderzoeksrapporten.

De Rekenkamer onderzoekt of lokaal bestuur volgens de regels handelt. Het eindproduct van dit onderzoek is een onderzoeksrapport. Tot voor kort waren deze onderzoeksrapporten alleen als PDF-bestand beschikbaar. Helaas zijn PDF-bestanden gebonden aan een aantal beperkingen. Om onderzoeksresultaten te versterken, hebben we gekeken naar het vervangen van rapporten met PDF-documenten.

We hebben het format onder de loep genomen en gekeken naar hoe we de verschillende elementen van het onderzoek beter kunnen presenteren. Uitgangspunt was en is dat lopende teksten goed moeten zijn.

mini-website
mini-website
Flexibel menu.
Flexibel menu.
Onderzoeksrapporten van PDF naar mini-website
Onderzoeksrapporten van PDF naar mini-website
Onderzoeksrapporten van PDF naar mini-website
Onderzoeksrapporten van PDF naar mini-website
Leesbaarheid op mobiel van PDF vs mini-website.
Leesbaarheid op mobiel van PDF vs mini-website.